ثبت نام دوره درسگفتار3

ثبت نام دوره درسگفتار3

توضیحات:
هزینه کل دوره 120 هزارتومان(جهت هزینه ثبت‌نام، هزینه خرید و ارسال پستی بسته آموزشی درس‌گفتار ، صدور و ارسال گواهی دوره ، مدیریت اجرایی دوره، برگزاری کلاس های رفع اشکال، طراحی سوالات آزمون ها و غیره) است که در دو قسط قابل پرداخت می باشد.
تخفیفات ویژه:
1- کسانی که مجموع هزینه دو ترم را یکجا پرداخت نمایند. از 30درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.( مبلغ 84 هزار تومان پرداخت می کنند)
2- دانش پژوهان دوره درس گفتار1و2 که دوره را به اتمام نرسانده اند، مشمول 50 درصد تخفیف هستند.(مبلغ 60 هزار تومان برای کل دوره پرداخت می کنند)
3- مراکز مشارکت کننده ای که به صورت گروهی(حداقل 20 نفر) ثبت نام نمایند و اسامی دانش پژوهان ثبت نام شده را برای مرکز ارسال نمایند، 30 درصد تخفیف برای شرکت کنندگان در نظر گرفته خواهد شد.
*توجه:در رابطه با مورد 3، ذکر این نکته ضروری است؛ در صورتی که دانش پژوه در زمان ثبت نام کل هزینه دوره را پرداخت نموده باشد، بعد از ارسال اسامی افراد از طرف نهاد مربوطه، مبلغ تخفیف به حساب ثبت نام کنندگان عودت داده می شود.

توضیحات بیشتر در مورد دوره درس گفتار3